Lịch sử hình thành và phát triển

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

 Tên: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Điện lực ( Faculty of foreign languages - Electric Power University)

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - M203 - Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà nội

Website:http://ffl.epu.edu.vn/

* Sứ mệnh:

  Khoa Ngoại ngữ - Đại học Điện lực, nền móng là bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản,  được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ- ĐHĐL ngày 27/4/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, nhu cầu ngày càng cao, quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển của trường Đại học Điện lực.

* Tầm nhìn:

- Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ.

- Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

* Đội ngũ giảng viên:

- Khoa Ngoại ngữ có đội ngũ đang đạt độ trưởng thành nhất, tuổi đời trung bình là 38, năng động nhiệt huyết và trách nhiệm. Hầu hết giảng viên đã có trình độ thạc sỹ, đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ và chuyên môn, được đào tạo ở các cơ sở uy tín trong và ngoài nước.

 - Hiện nay Khoa có: 01 tiến sỹ, 15 thạc sỹ.

 

Bạn cần hỗ trợ?