Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Đại học Điện Lực áp dụng từ khóa D12 (2017-2021)

CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ÁP DỤNG TỪ KHÓA D12 ( 2017-2021)

Việc công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành đại học căn cứ theo:

-  Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 21/01/2014, ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu khoa học, và nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo tài liệu nước ngoài; thông qua đó góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thúc đẩy hội nhập quốc tế của ĐHĐL trường Đại học Điện lực công bố quyết định 1904/QĐ-ĐHĐL ngày 29 tháng 12 năm 2017 (tải về tại đây)

Cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên hệ đại học chính quy:  chuẩn đầu ra tiếng Anh phải đạt trình độ tương đương B1 (bậc 3) 

- Đối với sinh viên hệ đại học chất lượng cao:  chuẩn đầu ra phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương B2 (bậc 4) h

(Chi tiết xem tại Phụ lục 1 - Khung trình độ năng lực chung về ngoại ngữ (6 bậc)

Sinh viên ôn tập và dự thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại các cơ sở có đủ tư cách pháp nhân tổ chức các kì thi quốc tế đó như Hội Đồng Anh, IDP, IIG Việt Nam...

Hoặc sinh viên có thể liên hệ đăng ký các khóa học và dự thi lấy chuẩn đầu ra tại phòng Đào tạo – Trường Đại học Điện lực.

Bạn cần hỗ trợ?