Hội nghị kiện toàn ban chấp hành công đoàn khoa Ngoại Ngữ

Hội nghị kiện toàn ban chấp hành công đoàn khoa Ngoại Ngữ

Ngày 24/20/2018, ban chấp hành công đoàn khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Điện Lực đã tổ chức hội nghị với nội dung kiện toàn Ban chấp hành công đoàn khoa. Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Chế, phó chủ tịch công đoàn trường Đại học Điện Lực cùng toàn thể 19 công đoàn viên khoa Ngoại ngữ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Phương thay mặt lãnh đạo công đoàn khoa Ngoại Ngữ đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn khoa trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp theo chương trình, hội nghị thống nhất bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kì mới 2018-2023 gồm một đồng chí. Được sự tín nhiệm cao của công đoàn viên khoa Ngoại Ngữ, đồng chí Nguyễn Thị Thắng đã trúng cử chức danh chủ tịch công đoàn Khoa Ngoại Ngữ với số phiếu 19/19.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Bạn cần hỗ trợ?