Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ" cho các giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đối với giáo dục - đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học. Công nghệ thông tin (CNTT) là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập”. Nhận thức được tầm quan trọng này và cũng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực và đổi mới trong giảng dạy ngoại ngữ, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 13/09/2019, 11 cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ đã tham gia đăng ký khóa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ” được tổ chức tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khóa học thuộc đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ là nhiệm vụ trọng tâm của đề án.

Các nội dung chính của khóa học bao gồm:

  • Dạy từ vựng bằng các công cụ Quizlet, Lextutor, Pearson Teacher’s Toolkit.
  • Dạy kỹ năng viết thông qua các ứng dụng Storybird, Google Docs, Grammarly Plagiarism checker.
  • Chỉnh sửa âm thanh bằng Audacity
  • Chỉnh sửa hình ảnh: Photoscape, Snipping tool
  • Chỉnh sửa video: Windows Movie Maker Screencast-o-matic
  • Công cụ thuyết trình, tạo hình ảnh minh họa: Google slides, Prezi, Mindmapping
  • Khảo sát, thu thập, tổng hợp ý kiến, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu: Google Forms, Google Drive, Sheets,bit.ly
  • Tìm kiếm và xử lý thông tin & Công cụ hữu ích khác: Google, englishtips, b-ok, sci-hub, Adobe pro, ilovepdf

Cuối khóa học, tất cả các học viên thực hiện làm bài kiểm tra cuối khóa, chọn và ứng dụng các công cụ đã học trong các bài giảng và giảng dạy ngoại ngữ và được cấp giấy chứng nhận.

Một số hình ảnh của khóa học:

Lễ khai giảng khóa học

Trao đổi và học tập

Một giờ học bổ ích và thú vị

Bạn cần hỗ trợ?