CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI

Năm học 2018-2019 là một năm học có ý nghĩa lớn đối với Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Điện lực.

Trước hết, đây là năm học đầu tiên Khoa hoạt động với vai trò là một đơn vị độc lập trực thuộc trường, sau quyết định thành lập khoa với nòng cốt là Bộ môn Ngoại ngữ. Thứ hai, đây cũng là năm đầu tiên khoa quyết tâm thực hiện lộ trình chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy.

Thực hiện kế hoạch trên, khoa hiện tại đang cố gắng hoàn thành các công việc còn lại của năm học cũ, chuẩn bị các đầu mục công việc của năm học mới. Công việc được yêu cầu hoàn thành cần một lượng lớn thời gian nhưng Khoa đã hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, chỉ trong 04 tuần tháng 8 năm 2018. Cụ thể như sau:

  • Hoàn thành tập huấn giảng dạy giáo trình mới theo hướng tích hợp (Blended-learning).
  • Hoàn thành tổng số 08 đề cương chi tiết của các hệ theo giáo trình mới.
  • Hoàn thiện toàn bộ giáo án của 24x 8 bài học trong giáo trình mới.
  • Hoàn thành toàn bộ ma trận đề thi cho các hệ, dùng giáo trình mới.
  • Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy theo biểu mẫu thống nhất của cả khoa.

Các giảng viên khoa Ngoại ngữ đang chuẩn bị đầy đủ tâm thế, kỹ năng và kiến thức mới để hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đón lứa sinh viên mới đầy hứa hẹn.

Bạn cần hỗ trợ?