NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG VIỆT NÂNG CAO DÀNH CHO LƯU HỌC SINH

Sáng ngày 11/10/2018, tại phòng B1, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức nghiệm thu đề cương tiết học phần Tiếng Việt nâng cao dành cho Lưu học sinh do Khoa Ngoại Ngữ biên soạn.

Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên trong đó TS. Trịnh Văn Toàn, Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Điện lực làm Chủ tịch, các phản biện ngoài cơ sở đào tạo là TS. Lê Thị Hằng, Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Tiếng Việt, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Việc xây dựng các Đề cương chi tiết Học phần Tiếng Việt nâng cao là một lựa chọn cho việc thay thế các môn Ngoại ngữ cho Lưu học sinh. Khoa Ngoại ngữ đã nắm được tình hình thực tế của các Lưu học sinh sau khi học xong tiếng Việt cơ bản vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn trong học tập cũng như trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, nhằm trang bị hệ thống tri thức cho người học ngôn ngữ đó, tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao năng lực, sử dụng tiếng Việt, Khoa Ngoại ngữ đã xây dựng Đề cương chi tiết Học phần Tiếng Việt nâng cao phù hợp Lưu học sinh và các thông tư quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

                     Hội đồng nghiệm thu

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng Việt nâng cao được khoa Ngoại ngữ xây dưng dựa trên cơ sở của Thông tư số 17/ 2005/TT- BGDDT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài và theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức từ vựng tiếng Việt gắn với nhu cầu sử dụng của Lưu học sinh, rèn luyện và nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập và thói quen dùng tiếng Việt để tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng trong học tập cũng như trong đời sống hàng ngày. Cấu tạo nội dung chương trình phong phú, phù hợp với đối tượng, kết hợp gữa lý thuyết và thực hành. Các chuẩn đầu ra theo định hướng khung năng lực 6 bậc tiếng Việt dành cho nước ngoài. Tài liệu tham khảo đầy đủ và phong phú.

 Thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá: Đề cương được nghiên cứu công phu, nghiêm túc xây dựng bám sát căn cứ mục tiêu và yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình khá toàn diện, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, gắn với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Thời lượng và kiến thức phù hợp với chương trình. Phương pháp kiểm tra đánh giá được trình bày rõ ràng.Tuy nhiên, để hoàn thiện nội dung Đề cương chi tiết học phần Tiếng Việt nâng cao,  tiếp thu ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, Khoa Ngoại ngữ sẽ bổ sung một số nội dung lồng ghép kiến thức kĩ thuật căn bản vào chương trình giảng dạy, phù hợp với đối tượng sinh viên chuyên ngành, nhằm giúp các em ngoài việc nâng cao tiếng Việt, còn có kiến thức căn bản trước khi học các môn chuyên môn. Ngoài ra, nội dung học tập trong các học phần sẽ được gắn với chương trình trải nghiệm thực tế, nhằm giảm tải lí thuyết, tăng thời lượng thực hành cho người học từ đó tối ưu hóa kiến thức học được trong chương trình. 

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, TS. Trịnh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồngnhất trí với các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng và đề nghị Khoa Ngoại ngữ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề cương, sớm đưa vào công tác giảng dạy.

Bạn cần hỗ trợ?