THÔNG BÁO: Hội thảo Phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả

Hội thảo Phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả

Chủ đề:           Phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả

Nội dung:       - Chuyên gia nước ngoài chia sẻ các kỹ năng học tốt tiếng Anh

         - Sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập

         - Hướng dẫn phương pháp học tập tích hợp với giáo trình LIFE

Thời gian:      9:00-11:00h thứ 6 ngày 28/09/2018

Địa điểm:       Hội trường M, tầng 4

Thành phần:  Cán bộ giảng viên khoa Ngoại Ngữ, khách mời và sinh viên D12, D13

Bạn cần hỗ trợ?