DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG CENGAGE &TED TALKS

 

HỌ VÀ TÊN

LỚP

EMAILS

1

Hồ Trọng Nghĩa

D12KTDT

hotrong.nghia.397@gmail.com

2

Nguyễn Thị Kim Chi

D12TCDN1

nguyenkimchi2208@gmail.com

3

Đặng Ngọc Duy

D13CNPM3

Dangngocduy25052000@gmail.com

4

Nguyễn Tất Đạt

D12QLDLKS

datz17599@gmail.com

5

Trương Minh Nhật

D13HTTMDT1

minhnhat03042000@gmail.com

6

Hoàng Thanh Bình

CLC. D13.H

bingboong8888@gmail.com

7

Mai Quang Linh

D10NLTT

maiquanglinh1997@gmail.com

8

Vũ Thị Minh Hằng

CLC. D13. TCDN

vu170100@gmail.com

9

Đặng Huy Dũng

CLC. D13. CNKTDK

danghuydung2000@gmail.com

10

Phạm Thị Như Quỳnh

D12TCDN1

quynhpham123vn@gmail.com

11

Trần Minh Hằng

D12H1

hangxop1805@gmail.com

12

Nguyễn Quang Linh

D12TMDT

deptraiconnai@gmail.com

13

Lại Đức Trung

D12QLDL&KS

laiductrung2811999@gmail.com

14

Nguyễn Anh Tuấn

D12CNKTDK

anhtuaan2000@gmail.com

15

Nguyễn Thanh Bắc

 

nguyenthanhbac112233@gmail.com

Bạn cần hỗ trợ?